Pelikula’t Pambansang Soberanya

Talumpati para sa pagbubukas ng 5th Pandayang Lino Brocka Political Film and New Media Festival noong ika-29 ng Agosto, 2013 sa Cine Adarna, UP Film Center

Ang ikalimang taon ng Pandayang Lino Brocka Political Film and New Media Festival ay selebrasyon ng buhay at diwa ng dakilang Supremo ng Katipunan na si Gat Andres Bonifacio na siyang namuno sa Rebolusyong 1896 na naging mapagpasya sa pagwawakas ng mahigit tatlong daang taong paghahari ng Espanya sa ating bansa.

Marapat lamang na pambansang soberanya ang tema ng Pandayang Lino Brocka ngayong taon dahil humaharap tayo sa isa na namang malaking usapin ng muling paglapastangan sa ating pambansang soberanya—ang permanenteng presensya ng mga sundalong Amerikano sa tabing ng mga access agreements.

Marahil sa araw-araw na buhay ay hindi natin maramdaman ang epekto ng paghahari ng dayuhang bansa, lalo na ng Estados Unidos, sa ating ekonomiya, pulitika at kultura, ngunit tumatampok ito sa tinatangkilik nating sining, produkto at maging sa mga paniniwala ng karaniwang mamamayan.

Dahil dito ay nais tipunin ng festival na ito ang pinakamaraming likhang audio-biswal na makatotohanang tumatalakay sa mahahalagang usapin n gating bansa at ng mamamayan. Layon ng pagtitipon na ito na sa pamamagitan ng mga pelikulang ito ay makaambag sa pagmumulat ng mga kabataan, propesyunal, manggagawa, manininda, tsuper, magsasaka at iba pang uri at sector n gating lipunan. Nais nating makaambag sa paghuhubog ng mga manonood na kritikal, marunong magsuri at lumalahok sa mga pagkilos para sa panlipunang pagbabago.

Sa pagbubukas ng ikalimang taon ng Pandayang Lino Brocka, nais naming pasalamatan ang walang sawang pagsuporta ng National Commission on Culture and the Arts, University of the Philippines Film Institute, Rotary Club Manila-Kalaw at higit sa lahat sa mga filmmakers at mga dumadalo sa iba’t ibang aktibidad ng festival na ito.

Nawa’y magkita-kita tayong muli sa inyong mga paaralan, komunidad at lugar na pinagtatrabahuan para maabot at mamulat ang pinakamarami.

Muli ay maraming salamat sa inyong pagdalo.

Image

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s